thumbnail

Groene Apen

De culturele sector als duurzame opinion leader

Milieuzorg en duurzaamheid komen niet uit de lucht gevallen binnen de culturele sector. Zeker in de kunstensector waren er de afgelopen jaren tal van initiatieven die milieuzorg op de culturele agenda plaatsen. Met het nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012 is een duurzaamheid binnen lokaal cultuurbeleid ook expliciet een beleidsprioriteit geworden. Het project Groene Apen wil bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra ondersteunen bij het invullen van die ambitie.

Groene Apen is een project dat – met steun van de Vlaamse overheid – het lokaal cultuurbeleid ondersteunt in hun inspanningen om aan milieuzorg te doen. In navolging van JongeSla en Green Track biedt Groene Apen nu ook aan bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra een instrumentarium aanbieden om hen in staat te stellen om niet alleen de milieu-impact van de eigen werking te verkleinen, maar ook – en vooral – door hun unieke relatie met het publiek een rol op te nemen als instigator voor een bredere ecologische bewustwording en gedragsverandering.

Aan de slag met het draaiboek

Culturele centra die aan de slag willen gaan rond milieuzorg kunnen op honderden plekken terecht voor informatie en inspiratie. Om goed tussen de bomen door het bos te kunnen slingeren, hebben we voor Groene Apen een draaiboek “milieuzorg in het lokaal cultuurbeleid” uitgewerkt. Het is een onderdeel van heel instrumentarium voor culturele organisaties, en het is meteen ook een beetje een samenvatting ervan.

iPad-groene_apen1

Een online platform

Dit draaiboek staat niet los, maar is complementair aan de website www.groeneapen.be die de instrumenten gratis ter beschikking stelt, samen met een groeiend aantal inspirerende praktijkvoorbeelden en interessante links en materialen. De instrumenten worden op termijn ook geshared op de sites van Pulse en Locus.

groene_aap2

star